Tổng luận Thăng Long thời Trần

19/02/2016 0

Thăng Long đời Trần trải qua 175 năm lịch sử. Vậy diện mạo của Thăng Long dưới thời đại hào khí Đông A là gì? Có thể tóm tắt trong vài từ, đó là một […]

Đời sống đô thị thời Trần

19/02/2016 0

Sự phát triển của khu kinh tế-dân cư làm cho bộ mặt thành thị của Thăng Long càng ngày càng rõ nét hơn, dù chỉ là trong kiểu thành thị-nông nghiệp phương Đông. Kinh tế […]

Xây dựng kinh thành thời Trần

19/02/2016 0

Kinh thành Thăng Long đời Trần, về cơ bản, không có gì khác lắm so với kinh thành thời Lý. Ngoài việc xây dựng ở bên trong hoàng thành, nhà Trần trong 175 năm (1225-1400) […]