Đời sống đô thị thời Mạc

19/02/2016 0

Các bộ sử xưa thường coi nhà Mạc là “ngụy triều”, không công nhận chính thống, nhưng cũng không phủ nhận được, nên trong khi viết về nhà Lê, đã “phụ chép” về các vua […]

Nhà Mạc đắp thêm thành Đại La

19/02/2016 0

Về cấu trúc thành lũy, thành Đông Kinh thời Lê sơ, hay Thăng Long thời Mạc vẫn dựa trên cơ sở thành Thăng Long – Đông Đô thời Lý, Trần. Vòng thành ngoài cùng vẫn […]