Đời sống đô thị thời Lê Trung hưng

19/02/2016 0

Dưới thời Lê Trung hưng, các chúa Trịnh tiến hành những đợt xây cất, mở rộng kinh thành Thăng Long, trong suốt thế kỷ XVII và đầu thế kỷ XVIII. Ngay trong khi tiến quân […]

Cung Vua – Phủ Chúa

19/02/2016 0

Thời kỳ Lê Trung hưng, còn được gọi là thời Lê-Trịnh. Trong suốt thời phong kiến Việt Nam, thời kỳ này là thời kỳ duy nhất: vừa có vua lại vừa có chúa. Chúa Trịnh […]