Đời sống đô thị thời nhà Lê

19/02/2016 0

Trong những thế kỷ tiếp sau khi định đô, Thăng Long đã trưởng thành khá nhiều về quy mô, nhưng hầu như không thay đổi về cấu trúc cơ bản. Suốt thời Lý-Trần, qua thời […]

Tổ chức quản lý thời nhà Lê

19/02/2016 0

Năm 1466, nhà Lê ra quy định vùng kinh sư đặt thành phủ Trung Đô, gồm hai huyện Quảng Đức và Vĩnh Xương, đứng đầu là các chức Trung Đô phủ doãn, Trung Đô thiếu […]

Xây dựng kinh thành Đông Kinh

19/02/2016 0

Năm 1430 triều đình ban luật lệ đổi Đông Đô thành Đông Kinh. Kinh thành Thăng Long ở đầu thời Lê vẫn là kinh thành Thăng Long thời Lý, Trần, Hồ, chỉ có khác là […]

Bình Ngô đại cáo

19/02/2016 0

Trong lịch sử dựng nước và đấu tranh giữ nước của dân tộc ta, mảnh đất Thăng Long – Hà Nội có vinh dự là nơi chứng kiến sự hình thành và công bố hai […]

Hội Tao Đàn tại kinh đô Thăng Long

19/02/2016 0

Thời Lê Thánh Tông, được các nhà sử học coi là đỉnh phát triển cao nhất của chế độ phong kiến tập quyền Việt Nam trong thời kỳ thịnh trị của nó. Dưới triều Lê […]

Chiến dịch giải phóng Đông Quan

19/02/2016 0

Ngày 22 tháng 10 năm Bính Ngọ (21-11-1426), Lê Lợi chỉ huy đại quân và 20 thớt voi đóng tại Tây Phù Liệt (Thanh Trì, Hà Nội), cùng với các tướng bàn định kế hoạch […]