Đời sống đô thị thời Minh thuộc

19/02/2016 0

Tháng 6 năm 1407, cuộc kháng chiến do nhà Hồ lãnh đạo bị thất bại, nước ta biến thành một thuộc địa của phong kiến nhà Minh. Cũng như nhân dân trên cả nước, người […]

Đời sống đô thị thời Hồ

19/02/2016 0

Ngay từ đời Trần Dụ Tông, triều đình nhà Trần đã thối nát cực độ. Những tên vua bảo thủ về sau càng bất lực. Hồ Quý Ly bấy giờ chưa cướp ngôi nhà Trần, […]