Đời sống đô thị thời Tây Sơn

20/02/2016 0

Về mặt danh nghĩa, từ ngày 24 tháng 11 năm Mậu Thân (đầu năm 1789) sau khi lên ngôi hoàng đế, đặt niên hiệu Quang Trung, triều đình Tây Sơn chính thức coi Phú Xuân […]