Những lễ hội văn hóa của Hà Nội

Tổng quan về Lễ hội Hà Nội

07/04/2016 0

Thực ra lễ hội Hà Nội, không nằm ngoài hệ thống lễ hội Việt Nam, tính cách của lễ hội Việt Nam, chủ yếu là lễ hội vùng đồng bằng Sông Hồng. Cũng như các […]