Trang phục Mũ

Như vậy, đó là trang phục cung đình Thăng Long. Có điều là ngày nay không biết hình dáng các loại mũ đó để phục chế!

Người Việt không có tục đội mũ như người Trung Quốc. Nhưng vua chúa quan lại thì phải đội mũ. Cũng chính Phạm Đình Hổ đã ghi lại phong tục này trong Vũ trung tuỳ bút:

“Khoảng năm Chính Hoà, Bảo Thái (đầu thế kỷ XVIII), ông Nguyễn Công Hãng có phân biệt các hạng mũ. Mũ bình đính thì từ công hầu cho đến kẻ lại sĩ, đều cứ theo kiểu chế nó cao thấp. Mũ vua ngự thì thêu thêm chỉ kim tuyến để phân biệt. Mũ chữ đinh thì chia làm ba hạng: hạng nhất thì hình tròn, đỉnh đầu phẳng, dệt bằng thứ mã vĩ; lại nạm vàng bạc ở mặt trước trán để làm phân biệt thứ bậc; hoàng thượng và chúa thượng khi nhàn cư và các hoàng tử, vương tử khi vào hầu thì đội thứ mũ ấy. Thứ hai là mũ lục lăng, đỉnh đầu trũng xuống làm bằng thứ sa nam, để cho các quan nội giám khi vào hầu việc thường dùng. Thứ ba là mũ hình tròn may chung lại, làm bằng thứ vải thanh cát mầu xanh sẫm để cho kẻ sĩ thứ, quân lính và thơ lại thông dụng.

Mũ bốc đầu (còn đọc là phốc đầu) là một thứ thường phục của cổ nhân. Ông Nguyễn Công Hãng có sang sứ Trung Hoa, khi trở về có định ra phục chế, thì lấy thứ mũ bốc đầu và thứ áo vân cẩm cổ tròn làm thứ áo mũ đại triều thông dụng của các quan văn võ. Còn như lúc ra thị sự và vào hầu thường thì quan văn đội khăn lương, quan vũ đội khăn yến vĩ, đó đều là tự ông Nguyễn Công Hãng chế ra. Khi nhỏ ta thường lấy các bậc tiền bối nhàn cư thường đội một thứ mũ bao đính bằng mã vĩ, kiểu nó tròn mà đầu phẳng, cao độ một thước, hoặc đội khăn bát tiên. Dân thường thường đội khăn bức câu và khăn bát tiên, hai thứ ấy đều không phải là thứ công phục. Khăn bát tiên thì làm bằng đoạn huyền hay bằng sa the, trên đỉnh đầu phẳng có gài mấy chùm hoa cúc, tết vòng quanh trùng chập lên như là thứ mũ trúc quan đời cổ, dải buộc vòng quanh trán bỏ rủ về đàng sau, đôi bên mang tai lại có dủ diềm, đó là phỏng theo lối khăn bao đính mà làm cho văn vẻ thêm ra. Kiểu khăn bức câu thì chấp tập lại làm một thứ khăn vuông”.

Như vậy, đó là trang phục cung đình Thăng Long. Có điều là ngày nay không biết hình dáng các loại mũ đó để phục chế!

facebook-profile-picture
About MyHanoi 150 Articles
MyHanoi không chỉ là tên của chúng tôi, đó còn là tên của nỗi nhớ thương, của tình yêu ở trong tim tất cả những ai sinh ra và lớn lên trên mảnh đất thiêng núi Nùng, sông Nhị, mảnh đất rồng bay, của những ai mà tuổi thơ gắn liền với những con phố, hàng cây, những người đã và đang làm việc tại chốn thành đô đẹp tươi này. Và những ai, dẫu có sống tại quê người, nhưng tấm lòng luôn hướng về Hà Nội – nơi thẳm sâu trong trái tim mình...

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*