Quang Trung đại phá quân Thanh giải phóng Thăng Long

Lê Chiêu Thống sau khi chạy khỏi Thăng Long bèn sai người sang Trung Quốc cầu xin quân Thanh sang cứu viện. Vua Càn Long vốn có dã tâm thôn tính nước ta, nên nhân cơ hội này, hắn bèn cử ngay Tổng đốc Lưỡng Quảng Tôn Sĩ Nghị chỉ huy binh mã 4 tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam, Quý Châu, tất cả 29 vạn quân tiến vào xâm chiếm nước ta.

Ngày 28 tháng 10 năm Mậu Thân (1788), quân Tôn Sĩ Nghị từ Quảng Châu xuất phát.

Quân Tây Sơn ở Bắc Hà, theo chủ trương của Ngô Thì nhậm, tạm thời rút lui về Biện Sơn (Thanh Hóa) và Tam Điệp (Ninh Bình) để bảo toàn lực lượng.

Ngày 22 tháng 11 năm Mậu Thân (1788), quân Tôn Sĩ Nghị kéo vào chiếm thành Thăng Long. Tôn Sĩ Nghị sai bắc cầu phao qua sông Nhị Hà ở Bồ Đề, rồi cho quân lính đóng đồn ở những bãi cát ven sông. Lê Chiêu Thống mời Nghị vào trong điện Kính Thiên, nhưng Nghị e ngại bị bao vây nên đóng bản doanh ở Tây long cung. Vài ngày sau khi đến Thăng Long, Tôn Sĩ Nghị theo lệnh của Càn Long phong cho Lê Chiêu Thống làm An Nam quốc vương.

Ngày 24 tháng 11 năm Mậu Thân (đầu năm 1789), tướng Nguyễn Văn Tuyết phi ngựa về đến Phú Xuân cấp báo tình hình quân Thanh với Nguyễn Huệ. Ngay lập tức, Nguyễn Huệ theo lời khuyên của các tướng “định lập vị hiệu, ban lệnh ân xá buộc lấy nhân tâm rồi hãy kéo quân ra Bắc”, sai người đắp đàn trên núi Bân (ở phía Nam núi Ngự Bình) làm lễ tế cáo trời đất, rồi lên ngôi hoàng đế, lấy niên hiệu Quang Trung.

Ngày 25 tháng 11 năm Mậu Thìn, chỉ một ngày sau khi nhận được tin cáo cấp, thì quân ngũ Tây Sơn đã chỉnh tề lên đường.

Ngày 29, thì đại quân của Tây Sơn kéo ra đến Nghệ An đóng quân ở đấy mươi ngày để tuyển thêm quân đội. Vài ngày sau, số quân của Quang Trung đã có đến hơn 10 vạn người.

Đêm 30 tết Nguyên đán, quân Tây Sơn đã nhanh chóng vượt qua bến đò Gián Khẩu (Ninh Bình).

Đêm mùng 3 tết Kỷ Dậu, quân Tây Sơn hạ đồn Hạ Hồi.

Mờ sáng mùng 5 tết, quân Tây Sơn do Quang Trung chỉ huy đánh chiếm đồn Ngọc Hồi. Cùng ngày hôm đó, cánh quân do đô đốc Long chỉ huy tiến đánh đồn Khương Thượng (Đống Đa). Chỉ huy đồn Khương Thượng là Sầm Nghi Đống thắt cổ tự tử.

Chiều mùng 5 tết Kỷ Dậu, quân Tây Sơn rầm rộ kéo vào thành Thăng Long giải phóng. Quang Trung với chiếc áo bào nhuộm khói súng đã ngả thành mầu đen đem 80 thớt voi và quân đội hùng tráng tiến vào giữa sự hân hoan phấn khởi của nhân dân kinh thành. Thật đúng như cảnh tượng mà thi sĩ Ngô Ngọc Du sau này đã tả trong bài Long Thành quang phục kỷ thực [ghi chép việc khôi phục thành Thăng Long (năm 1789 – TG)] như sau:

 

Tam quân ngũ quán chỉnh đội tiến

Bách tính tước dược giá đạo nghênh.

Vân vũ bạt khai kiến thiết nhật

Mãn thành lão thiếu câu hoan nhan

Ma kiên bả tý quần tương ngữ:

Cố đô hoàn thị ngã hà san.

(Ba quân đội ngũ chỉnh tề tiến lên

Trăm họ mừng rỡ đón tiếp đầy đường.

Mây quang mưa tạnh, thấy lại mặt trời

Đầy thành trẻ già mặt tươi như hoa

Họ chen vai thích cánh tranh nói với nhau:

Cơ đồ vẫn thuộc núi sông của ta).

facebook-profile-picture
About MyHanoi 150 Articles
MyHanoi không chỉ là tên của chúng tôi, đó còn là tên của nỗi nhớ thương, của tình yêu ở trong tim tất cả những ai sinh ra và lớn lên trên mảnh đất thiêng núi Nùng, sông Nhị, mảnh đất rồng bay, của những ai mà tuổi thơ gắn liền với những con phố, hàng cây, những người đã và đang làm việc tại chốn thành đô đẹp tươi này. Và những ai, dẫu có sống tại quê người, nhưng tấm lòng luôn hướng về Hà Nội – nơi thẳm sâu trong trái tim mình...

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*