Những cuộc xung đột trong nội bộ họ Trịnh ở Thăng Long

Thời Lê Trung hưng, hay còn gọi là thời kỳ vua Lê, chúa Trịnh, nhưng thực quyền luôn nằm trong tay chúa Trịnh. Họ Trịnh nắm quyền và ức chế vua Lê, nhưng ngay trong nội bộ họ Trịnh không phải là êm ấm, mà luôn luôn có mâu thuẫn, xung đột “tiêu tường nãi họa” (tai họa xảy ra từ trong tường vách)(1), ngay tại Thăng Long.

Năm 1623, Trịnh Xuân, con thứ Trịnh Tùng nổi loạn, phóng lửa đốt kinh thành Thăng Long. Trịnh Tùng phải rời khỏi kinh thành, đến ở làng Hoàng Mai, rồi đánh lừa giết chết Trịnh Xuân.

Năm 1644, Trịnh Lịch, Trịnh Sâm, con thứ Trịnh Tráng nổi loạn, bị Trịnh Tráng bắt và giết chết ở kinh thành Thăng Long.

Năm 1657, Trịnh Tạc giết em ruột là Trịnh Tuyền, vì sợ ảnh hưởng của Truyền bất lợi cho thế lực của mình.

Năm 1704, cháu Trịnh Căn là Trịnh Luân, Trịnh Phất âm mưu chống Trịnh Căn, nhưng việc bại lộ, cả hai người đều bị Trịnh Căn bắt, giết ngay tại kinh thành.

Năm 1740, trong khi Trịnh Giang mang bệnh(2), ẩn náu ở dưới Thưởng Trì cung (ở phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội ngày nay – tức chỗ cũ cung Thưởng Xuân triều Lý) thì em Trịnh Giang là Trịnh Doanh nổi lên đoạt quyền chức ngay tại phủ Chúa ở kinh thành Thăng Long. Bọn hoạn quan bảo vệ Trịnh Giang ở Thưởng Trì cung đem quân về đánh phủ Chúa, nhưng bị quân của Trịnh Doanh đánh tan. Trịnh Giang đành giữ hư vị Thái thượng vương ở dưới Thưởng Trì cung, mà nhường quyền Chúa cho Trịnh Doanh.

Năm 1780, Trịnh Khải là con lớn Trịnh Sâm, vì chậm không được lập làm thế tử để nối quyền Chúa sau này, nên âm mưu nổi loạn chống Trịnh Sâm. Trịnh Khải một mặt cùng với các gia thần chuẩn bị khí giới, dũng sĩ tại kinh thành, một mặt liên kết với hai viên quan trấn thủ Sơn Tây và Kinh Bắc để chờ ngày nổi loạn. Nhưng việc bại lộ, Trịnh Khải bị bắt giam, đồ đảng bị giết chết.

——————————————————

(1) Theo Trịnh vương phả ký, thì trước khi họ Trịnh nắm quyền, có lời Sấm ký tiên đoán: “Phi vương phi bá; Quyền khuynh thiên hạ; Nhị bách dư niên; Tiên tường nãi họa”. (Nghĩa là: Không phải vua, không phải bá; Quyền uy làm đảo lộn thiên hạ; Hơn hai trăm năm; Tai họa xảy ra từ trong tường vách).

(2) Theo Phan Đình Hổ trong Vũ trung tùy bút: Một hôm, bất thình lình Giang bị sét đánh, gần chết, nhân đấy mắc chứng bệnh kinh quý, hễ nghe có tiếng sấm là sợ hãi mất cả hồn vía. Bọn hoạn quan nói dối rằng: Đây là vì dâm dục quá nên bị ác báo, bây giờ chỉ còn cách đào lỗ xuống đất làm nhà mà ở để tránh sấm sét, họa ra có thể thoát. nạn. Giang bèn cho dựng cung Thưởng Trì để ở, không dám ra ngoài nữa.

facebook-profile-picture
About MyHanoi 150 Articles
MyHanoi không chỉ là tên của chúng tôi, đó còn là tên của nỗi nhớ thương, của tình yêu ở trong tim tất cả những ai sinh ra và lớn lên trên mảnh đất thiêng núi Nùng, sông Nhị, mảnh đất rồng bay, của những ai mà tuổi thơ gắn liền với những con phố, hàng cây, những người đã và đang làm việc tại chốn thành đô đẹp tươi này. Và những ai, dẫu có sống tại quê người, nhưng tấm lòng luôn hướng về Hà Nội – nơi thẳm sâu trong trái tim mình...

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*