Đông Đô – Đông Quan dưới ách thống trị của giặc Minh

Cuối năm 1406, vận mệnh của đất nước và của Thăng Long – Đông Đô phải trải qua một thử thách cực kỳ ác liệt do cuộc chiến tranh xâm lược cùng 20 năm đô hộ của nhà Minh (1407-1427) gây ra. Vào đầu thế kỷ XV, nhất là dưới triều Minh Thành Tổ (1403-1424), nhà Minh đạt đến giai đoạn toàn thịnh và đưa Trung Quốc bước vào vị trí một đế chế lớn mạnh nhất phương Đông. Xu hướng bành trướng chủ yếu của đế chế Đại Minh lúc bấy giờ là phương Nam, nhất là Đông Nam Á. Đối với nước Đại Việt, sau nhiều lần không khuất phục được, nhà Minh chủ trương xâm lược bằng vũ lực.

Tháng 9 năm Bính Tuất (1406), Minh Thành Tổ phát một đạo quân rất lớn mấy chục vạn người xâm lược Đại Việt. Sau khi hạ thành Đa Bang (Ba Vì), chọc thủng phòng tuyến của quân đội nhà Hồ, quân Minh tràn xuống thành Đông Đô.

Ngày 21-1-1407, thành Đông Đô thất thủ. Quân Minh vào thành, lập doanh trại ở đông nam thành, thả quân cướp bóc phố phường, hãm hiếp phụ nữ, vơ vét vàng bạc, lụa là, tính toán kho tàng, chiêu tập dân phiêu tán, đặt quan cai trị, định kế đóng giữ lâu dài.

Dưới ách thống trị của nhà Minh, thành Đông Đô bị đổi tên là thành Đông Quan, và trở thành sào huyệt trung tâm của giặc. Chúng dựng lên ở đây một bộ máy chính quyền đô hộ đứng đầu quận Giao Chỉ. Xung quanh thành Đông Quan, chúng thiết lập một hệ thống đồn lũy bảo vệ ngoại vi do 5 vệ quân – theo binh chế nhà Minh, mỗi vệ có 5.600 quân đồn trú là: Tả, Hữu, Trung, Tiền, Hậu. Thành Điêu Diêu (di tích hiện nay ở Gia Lâm) là một trong những đồn lũy phòng vệ đó.

facebook-profile-picture
About MyHanoi 150 Articles
MyHanoi không chỉ là tên của chúng tôi, đó còn là tên của nỗi nhớ thương, của tình yêu ở trong tim tất cả những ai sinh ra và lớn lên trên mảnh đất thiêng núi Nùng, sông Nhị, mảnh đất rồng bay, của những ai mà tuổi thơ gắn liền với những con phố, hàng cây, những người đã và đang làm việc tại chốn thành đô đẹp tươi này. Và những ai, dẫu có sống tại quê người, nhưng tấm lòng luôn hướng về Hà Nội – nơi thẳm sâu trong trái tim mình...

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*