• No Picture
  Lễ hội

  Tổng quan về Lễ hội Hà Nội

  Thực ra lễ hội Hà Nội, không nằm ngoài hệ thống lễ hội Việt Nam, tính cách của lễ hội Việt Nam, chủ yếu là lễ hội vùng đồng bằng Sông Hồng. Cũng như các [...]
 • Thông tin chung

  Điều kiện địa lý Hà Nội

  Đại bộ phận diện tích Hà Nội nằm trong vùng đồng băng châu thổ sông Hồng với độ cao trung bình từ 5m đến 20m so với mực nước biển. Còn lại chỉ có khu [...]
 • Thông tin chung

  Một số ngọn núi ở Hà Nội

  Dãy Sóc Sơn Nằm trong hệ thống mạch núi Tam Đảo chạy xuống , dãy núi Sóc gồm nhiều ngọn núi trên hai huyện Mê Linh và Sóc Sơn tạo thành gianh giới thiên nhiên [...]
 • No Picture
  Thông tin chung

  Một số con sông ở Hà Nội

  Sông Hồng Sông Hồng bắt đầu từ dãy Nguỵ Sơn ở độ cao 1776m thuộc huyện Nhị Đô tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, chảy theo hướng Tây Bắc – Đông Nam vào Việt Nam. Từ [...]
In the Spotlight

Hà Nội khôi phục kinh tế, xây dựng Chủ nghĩa Xã hội (1954 – 1965)

by MyHanoi in Hà Nội xây dựng chủ nghĩa xã hội & thời kỳ chống Mỹ 1

Khôi phục kinh tế (1955-1957) Hà Nội được giải phóng. Thành phố đứng trước nhiều khó khăn. Về kinh tế, Hà Nội khi đó là một thành phố tiêu thụ, thương nghiệp là hoạt động kinh tế chính. Vào đầu năm 1955, chỉ có 18 xí nghiệp (9 cũ và [...]

Thăng Long thời Lý

Đông Kinh thời Lê

Bắc Thành thời Tây Sơn

Thăng Long thời Trần

Thăng Long thời Mạc

Thăng Long – Hà Nội thời Nguyễn

Đông Đô và Đông Quan

Thăng Long thời Lê Trung hưng